1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022

Termín: 
16. Únor 2022
Druh zastupitelstva: 
Řádné

1. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 16. 2. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu. Při zasedání budou dodržována vydaná opatření.

Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zápis a protokoly z kotrol jsou zde

4 4. Odstoupení od smlouvy o dílo na provedení stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“
5 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“
6 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „PP_připojení obce Psáry na Posázavský vodovod – 2.etapa“
7 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
8 8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
9 9. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
10 10. Bezúplatný převod pozemků vč. staveb mezi Středočeským krajem a obcí Psáry
11 11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 465/535 k. ú. Dolní Jirčany
12 12. Smlouva o spolupráci na dopravní obslužnost
13 13. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky
14 14. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
15 15. Koncepce politiky na podporu stárnutí