5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: