8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: 
Přílohy: