11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 465/535 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: