6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „PP_připojení obce Psáry na Posázavský vodovod – 2.etapa“

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
6