10. Bezúplatný převod pozemků vč. staveb mezi Středočeským krajem a obcí Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
10
Důvodová zpráva: