9. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: