7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022

Termín: 
14. Prosinec 2022
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

7. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 14. 12. 2022 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry. 

Program zastupitelstva
Zasedání: 7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Č.b. Nadpis Stručný popisikona řazení Důvodová zpráva a přílohy
2 Zpráva o činnosti obce
20 Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2023
16 Jmenování člena správní rady Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí
15 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.- patronátní prohlášení - kontokorent
14 Stanovení cen vodného a stočného na rok 2023
10 Kupní smlouva na pozemky parc. č. 465/324, 465/325, 465/326, 465/399, 465/411, 465/413, 465/429, 465/482 a 465/484 v k.ú. Dolní Jirčany pod místními komunikacemi se spol. Cash office s.r.o.
11 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. st. 22/2 a 59/4 k. ú. Dolní Jirčany
6 Určení pravomocí provádění rozpočtových opatření
7 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022- nápravná opatření
12 Obecně závazná vyhláška obce Psáry o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
13 Obecně závazná vyhláška obce Psáry o místním poplatku ze psů
17 Vzdání se odměny zastupitelky Šmídlové
19 Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce
18 Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2022
4 4. rozpočtové opatření na rok 2022
5 Rozpočet obce Psáry na rok 2023
9 Smlouva o vedení účetnictví
8 Smlouva o poskytování právních služeb
3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zpráva o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru