Vzdání se odměny zastupitelky Šmídlové

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
17
Důvodová zpráva: