Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022- nápravná opatření

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
7