Kontrolní výbor

Předseda: 
Ing. Antonín Rak
Členové: 
  • Filip Šmergl
  • Milan Hynek

 

Agenda: 
  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

 

Záznamy z jednání

08.04.2024 Protokol KV č. 2/2024
07.02.2024 Protokol KV č. 1/2024
27.11.2023 Protokol o kontrole č. 5/2023
04.09.2023 Protokol o kontrole č. 4/2023
31.05.2023 Protokol o kontrole č. 3/2023
29.03.2023 Protokol kontrolního výboru č. 2/2023
06.02.2023 Protokol o kontrole č. 1/2023
28.11.2022 Protokol o kontrole č. 1/2022
30.11.2020 Zápis kontrolního výboru
02.12.2019 Zápis kontrolního výboru
12.06.2019 Zápis kontrolního výboru
31.01.2019 Protokol o kontrole KV č. 1/2019
11.09.2018 Zpráva kontrolního výboru 3/2018
09.04.2018 Zpráva kontrolního výboru
06.02.2018 Zápis kontrolního výboru č. 1/2018
30.11.2017 Protokol o kontrole KV č. 4/2017
06.09.2017 Protokol o kontrole KV č. 3/2017
11.04.2017 Zápis kontrolního výboru č. 2/2017
08.02.2017 Zápis kontrolního výboru č. 1/2017
29.11.2016 Zápis kontrolního výboru č. 5/2016
07.09.2016 Zápis kontrolního výboru č. 4/2016
08.06.2016 Zápis kontrolního výboru č. 3/2016
13.04.2016 Zápis kontrolního výboru č. 2/2016
03.02.2016 Zápis kontrolního výboru č. 1/2016
07.10.2015 Zápis kontrolního výboru č. 3/2015
27.04.2015 Zápis kontrolního výboru č. 2/2015
19.01.2015 Protokol o kontrole a zápis z jednání KV č. 1/2015
09.12.2014 Zápis KV ze dne 9.12.2014
20.06.2014 Zápis KV ze dne 18. 6. 2014
17.04.2014 Zápis KV ze dne 17. 4. 2014
09.12.2013 Zápis KV ze dne 8. 10. 2013
13.06.2013 Zápis KV ze dne 13. 6. 2013
13.02.2013 Zápis KV ze dne 13.02.2013 + Zápis KV vč. komentáře
04.09.2012 Zápis KV ze dne 4. 9. 2012
11.06.2012 Zápis KV 11. 6. 2012
12.04.2012 Zápis kontrolního výboru ze dne 12. 4. 2012
11.01.2012 Zápis kontrolního výboru ze dne 11. 1. 2012
09.12.2011 Protokol KV 2011/A01
06.09.2011 Zápis kontrolního výboru ze dne 6. 9. 2011
07.06.2011 Zápis kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2011
05.04.2011 Zápis KV ze dne 5. 4. 2011
05.04.2011 Protokol ze zasedání KV 5.4.2011
02.03.2011 Zápis z KV 2. 3. 2011

Komentáře

Vážení spoluočané

Vážení spoluobčané,
Opět jsem nucen přistoupit k tomuto kroku, s cílem využít tohoto neformálního postupu k větší otevřenosti směřující k informovanosti ostatních občanů obce.
Dne 12.9. kolem 15 hodiny jsem do e-mailové pošty dostal text zápisu jednání KV ze dne 6. 9. 11. Chtěl bych jen připomenout, že závazné dokumenty z jednání KV určené pro jednání zastupitelstva je nutno doručit alespoň 5 dní předem. V tomto případě by to bylo do pátku 9. září. Pravděpodobné pozdní předání „Zápisu z jednání KV“ musí mít za následek to, že materiál prostě projednáván na jednání zastupitelstva nebude.
Požadoval jsem, aby text mi byl před tím, než bude oficiálně předán na obec, abych se k němu mohl vyjádřit. Proč tomu tak je, musí být všem, kteří se o obecní záležitost zajímají, evidentně jasné. Mám totiž oprávněné obavy, aby nebyl zápis hrubě zkreslen či jinak pravdě nepodobně upraven. I jak se ukázalo, tak se i stalo, i tomto případě. Co jiného a neseriózního lze očekávat od pana Dr. Podlahy a jeho hlavního spojence ing. Janaty? Jako argument podporující tento fakt svědčí i to, že zápis dosud nebyl na webových stránkách zveřejněn. K zamyšlení pak nutí otázka „ k čemu tento postup slouží“? I odpověď se zdá být jasná. K útokům na současné vedení obce.
Z textu zápisu je zřejmé, že se KV zabýval něčím, k čemu není v žádném případě povolán a je tedy závěr z jednání v rozporu s právními předpisy, konkrétně zákon o obcích. Ještě tedy na jednání KV jsem rezolutně odmítl a vyjádřil nesouhlas s projednávaným bodem označený jako bod 1. Rovněž jsem požádal, aby můj nesouhlas byl v zápisu uveden. To se nestalo, a tak nezasvěcenému může připadat, že celý KV tj. všichni jeho členové jsou zajedno v názoru uvedeném v zápise. Zápis je opět tendenčně zaměřen s cílem zamlžit věcné a procesní pochybení v jednání KV.
Rovněž nechápu, jak je možné, že jednání FV, kde je rozložení „sil“ podobné, lze považovat za seriózní a bez protiprávních výpadů? Je to otázka přístupu jednotlivých členů.
Tento svůj podnět zveřejňuji pouze z důvodu své nepřítomnosti na jednání zastupitelstva dne 14. září, tedy zítra. Děkuji za pozornost Dr. Peroutka

Neschopnost nebo všehoschopnost?

Pánové, tímto způsobem hodláte komunikovat mezi sebou a vést jednání KV? Pane Podlaho, Otrubo, Adámku a Janato máte vysvětlení ke svému chování na jednání KV? Vcelku mě nezajímá, za které strany nebo uskupení jste byli zvoleni, spíše mě zajímají Vaše lidské postoje a vše co souvisí s obyčejnou slušností. Děkuji za reakci

Řekla bych že pánové se

Řekla bych že pánové se nevyjádří, ono je něco jiného chovat se jak idiot z pozice síly na uzavřeném jednání a něco jiného si své chování obhájit.