Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2022

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
18