Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
19
Důvodová zpráva: