Kupní smlouva na pozemky parc. č. 465/324, 465/325, 465/326, 465/399, 465/411, 465/413, 465/429, 465/482 a 465/484 v k.ú. Dolní Jirčany pod místními komunikacemi se spol. Cash office s.r.o.

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
10
Důvodová zpráva: