2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018

Termín: 
14. Únor 2018
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na  2. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 14. 2. 2018 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy finančního a kontrolního výboru 

4 4. Smlouva o úvěru na zajištění financování akce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ a investic do infrastruktury obce
5 5. Smlouva o dílo na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ a Dodatek č. 1 mezi Obcí Psáry a PKS Stavby a.s.
6 6. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky
7 7. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
8 8. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a J. Dvořáčkem a mezi Obcí Psáry a Staving Olomouc s. r. o.
9 9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
10 10. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/105 Psáry, průtah“ mezi Obcí Psáry a Středočeským krajem
11 11. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na vodovodní přivaděč
12 12. Výběr zpracovatele územního plánu Psáry, Dolní Jirčany