9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: 
Přílohy: