8. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a J. Dvořáčkem a mezi Obcí Psáry a Staving Olomouc s. r. o.