4. Smlouva o úvěru na zajištění financování akce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ a investic do infrastruktury obce