3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
3
Stručný popis: 

Zprávy finančního a kontrolního výboru