5. Smlouva o dílo na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ a Dodatek č. 1 mezi Obcí Psáry a PKS Stavby a.s.

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: