12. Výběr zpracovatele územního plánu Psáry, Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
12
Důvodová zpráva: