6. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: