Aktuality

Uzavírka komunikace K Chatám v k.ú. Horní Jirčany dne 18.6.2024

V úterý 18.6.2024 bude uzavřena komunikace K Chatám, od křižovatky Budějovická v délce 40 m. v k.ú. Horní Jirčany. Důvodem uzavírky je pokládka elektrického kabelového vedení. Objíždka bude vyznačena přechodným dopravním značením.

Úplná uzavírka silnice III/00315 z Radlíku do Libře

V sobotu 15.6.2024 od 6:00 do 19:00 bude uzavřena silnice III/00315 z Radlíku do Libře. Důvodem uzavření je pořádání sportovní akce Závody minikár.Uzavírka silnice bude vyznačena  přechodným dopravním značením.

Uzavření mostu v Libři 19.-21.6.2024

Od středy 19.6. do pátku 21.6. bude z důvodu opravy povrchu komunikace mostu průjezd Libří uzavřen.Objízdná trasa bude dočasně vedena z Libře přes Psáry na Radlík a opačně.Dočasně bude změněna i trasa autobusu na lince PID č.341. Situace dopravního značení je v přiloženém souboru.

Přerušení dodávky elektřiny 25. 6. 2024

Dne 25. 6. dojde k přerušení dodávky elektřiny:

Psáry (okres Praha-západ)
část obce Dolní Jirčany
č. p. 618
č. ev. 139, 140
Na Vysoké: č. p. 415
 
Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Úřední hodiny ve středu 5. 6. 2024

Informujeme Vás, že ve středu 5. 6. budou úřední hodiny do 16 hod. z důvodu volebního školení. 

Omezení se týká agend: podatelna, pokladna, ověřování listin a podpisů, czech point a evidence obyvatel. 

Ageny správa majetku, investic a silniční správní úřad úřaduje do 18 hod. 

Přerušení dodávky vody 29. 5. ul. Chrpová a V Zahradách

Z důvodu havárie na vodovodní přípojce bude ve středu 29. 5. 2024 přerušena dodávka vody. Přerušení se předpokládá na cca 15 min odpoledne. Cisterna nebude zajištěna. 

Typ: 
Přerušení dodávek vody

Přerušení dodávky elektřiny dne 12. 6.

Dne 12. 6. dojde k přerušení dodávky elektřiny: 

Psáry (okres Praha-západ)
část obce Dolní Jirčany
č. p. 618
č. ev. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 115, 116, 124, 129, 131, 132, 133, 136, 138-147, 149-168, 171-177,
193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 209-214, 217, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 232,
235, 236, 238, 252, 268, 269, 270, 272, 280
Cihlářská: č. p. 125
Hlavní: č. p. 109, 407, 516, 677
Horní: č. p. 65, 229
Houbová: č. p. 408, 409, 543, 675
Ke Kukaláku: č. p. 620, 696, 920
Kolmá: č. p. 888
Na Vysoké: č. p. 415, 420, 615, 714
Pod Skalkou: č. p. 237
Pražská: č. p. 1, 2
Ptačí: č. p. 329
Roklinka: č. p. 227
Sídl. Štědřík: č. p. 148
Slepá: č. p. 130
Spojovací: č. p. 10
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 144/1, 144/5, 147/10, 151/14, 159/13, 159/39
část obce Psáry
č. ev. 230, 234

 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny dne 3. 6.

Dne 3. 6. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny: 

Psáry (okres Praha-západ)

část obce Dolní Jirčany
Javorová: č. p. 110, 112, 113
K Junčáku: č. p. 45, 101, 919
Ke Kukaláku: č. p. 56, 60, 61, 63, 75, 76, 87, 107, 114, 172, 190, 646, 833, 834, 836, 837, 838, 876, 877
Na Výsluní: č. p. 123
V Dolcích: č. p. 171
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 116/3, 126/15
kat. území Psáry (kód 736422): parcelní č. 129/5
Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Finále krajského poháru 29.5.2024 - uzavírka ul. Sportovní, Psáry

V středu 29.5.2024 proběhne na fotbalovém hřišti ve Psárech Finále krajského poháru. Z tohoto důvodu bude tento den od 7:00 do 20:00 uzavřena pro vjezd vozidel část ulice Sportovní v okolí hřiště. Jedná se o úsek od kruhového objezdu na ulici Jílovská k č.p. 240 v ulici Sportovní.Tento prostor bude označen dopravním značením.

Uzavření úřadu 22. 5. 2024 v době 11-15 hod.

Informujeme Vás, že ve středu 22. 5. bude obecní úřad mezi 11-15 hod. uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Bankomat bude také mimo provoz. 

Seminář "Střední škola-milník dospívajícího"

V ZŠ Zdiměřice proběhne v úterý 21. května od 17:30 hod. na seminář Střední škola – milník dospívajícího. Přihlášení je možné na 1url.cz/@milnik

Májové slavnosti - Uzavírka návsi v Dolních Jirčanech 11.5.2024

V sobotu 11.5.2024 se budou na návsi v Dolních Jirčanech konat Májové slavnosti. Prostor návsi bude tento den uzavřen pro vjezd vozidel od 7:00 do 19:00 hodin.

Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 5. 2024

Dne 21. 5. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny: 

část obce Dolní Jirčany

U Studny: č. p. 416, 650, 667

Přerušení dodávky elektřiny dne 22. 5.

Dne 22. 5. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny: 

část obce Dolní Jirčany

č. ev. 314

Pražská: č. p. 137

část obce Psáry

č. ev. 57, 60-64, 66, 67, 75-80, 82-88, 90, 92-96, 98-130, 132-136, 139, 191, 194, 240, 295, 296, 309, 316,

353, 365, 368, 374, 375, 376, 382, 388, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 416, 431, 490, 499

Na Stráni: č. p. 65

Na Vápence: č. p. 91

Pod Vápenkou: č. p. 297

Psárská: č. p. 89

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Parkovací místa v ul. K Junčáku - Štědřík

Od čtvrtka 9.5.2024 prosím neparkujte v úseku komunikace K Junčáku podél čp. 150 (bude označeno dopravním značením) a to z důvodu zahájení stavebních prací na podélných parkovacích stáních v ul. K Junčáku.

 

Komunikace v ul. Dlážděná

V pondělí 6. 5. 2024 bude prováděna finální pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu a z tohoto důvodu bude o víkendu 4. a 5 .5. proveden spojovací postřik. Komunikace bude v těchto dnech pro veškerý provoz uzavřena. V případě porušení zákazu vjezdu může dojít k znečištění jak vozidla, tak komunikace a k znehodnocení spojovacího postřiku.

V úterý 7. 5. 2024 bude provedeno osazení nového žlabu pro svod  dešťové vody u křižovatky s ul. Na Vápence . Cca 7 – 10 dní nebude možné žlab přejíždět, do ul. Dlážděná bude možné vjet ul. Pod Skalou. Prosím, respektujte toto opatření, jinak může dojít k rozlámání žlabu.

 

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 2. 5. 2024

Technické služby Dolnobřežanska oznamuje přerušení dodávky vody v ulicích: 
Hlavní, Borová, Kolmá, Ptačí, Na Vysoké, Vysoká, Vyhlídková, Trnková, Strmá, Duhová, Pod Vysokou, K Hlásovu, Nad Obcí, Nad Hřištěm, Zelená, K Ořechovce, Sportovců, Krátká viz přiložené oznámení. 

Cisterny budou přistaveny v ulici Vysoká a ul. Horní u fotbalového hřiště.  

Typ: 
Přerušení dodávek vody

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

PRO OBČANY ČLENSKÝCH STÁTŮ EU, KTEŘÍ CHTĚJÍ VOLIT V PSÁRECH BUDE ÚŘAD V NEDĚLI 28. 4. 2024 od 8 - 16 h OTEVŘEN

Občané členských států EU mohou být zaneseni do seznamu voličů na základě jejich žádosti. Žádost lze podat nejpozději v neděli 28. dubna od 8 - 16h, kdy bude obecní úřad za tímto účelem otevřen. Žádost održíte na místě nebo ji též naleznete zde: https://psary.cz/aktuality/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024
Podmínkou pro zapsání do seznamu voličů v obci Psáry, je trvalý či přechodný pobyt nejméně od 24. 4. 2024 v obci Psáry. Je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají 7. a 8. června 2024.

 • Kdo může volit?
 • Informace pro občany jiného státu EU, kteří chtějí volit v Psárech.
 • Žádost o vydání voličského průkazu.
 • Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů.
 • Plná moc k převzetí voličského průkazu.
 • Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 24. dubnu 2024

Tyto a další informace získáte po rozkliknutí nadpisu.

 

Přerušení dodávky elektřiny 15.5.2024

Dne 15. 5. 2024 dojde k přerušení dodávky elektřiny: 

Psáry (okres Praha-západ)
část obce Dolní Jirčany
č. ev. 282, 283
Prašná: č. p. 482, 494, 560, 832
Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Omezení úředních hodin v agendě řidičských průkazů na pracovištích MÚ Černošice

Městský úřad Černošice informuje o omezení úředních hodin pro veřejnost na úseku řidičských průkazů s platností od května 2024 a platí pro obě pracoviště, tj. Podskalská 19, Praha 2 a Karlštejsnká 259, Černošice.
Úřední hodiny pro veřejnost budou:
Po a St: 8-17 h
Pá: 8-12 h
Pro vyřízení jakýchkoliv úkonů na pracovišti Karlštejnská 259, Černošice, je nezbytné objednání na odkaze: https://www.mestocernosice.cz/prakticke-informace/objednavani-klientu/
Objednávání je vhodné i pro druhé pracoviště na adrese Podskalská 19, Praha 2

 

UZAVŘENÍ - Sběrného dvora v období svátků 1.5 a 8.5 2024

Z důvodu státních svátků ve dnech 1.5.2024 (středa) a 8.5.2024 (středa)  bude Sběrný dvůr UZAVŘEN.

Přerušení dodávky vody ve čtvrtek 10.5.2024 -MOL ČR

Dne 10. 5. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny: 

Budějovická č.p. 210 - benzinová stanice MOL ČR

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Rekonstrukce povrchu ulice Hlavní v Dolních Jirčanech 19.4 - 10.5.24

Upozorňujeme na zahájení rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Hlavní v Dolních Jirčanech od ulice Pražská k ulici Na Lůžku. Práce budou probíhat v termínu od pátku 19.4. do 10.5.2024. Cílem rekontrukce je položení nového povrchu a oprava zpomalovacího retardéru. Tato část komunikace bude dle  potřeby během prací částečně či úplně uzavřena. K jejímu objetí použijte objízdné trasy uvedené v příloze. Omlouváme se  za způsobené těžkosti, ale rekonstrukce povrchu na této komunikaci již byla nezbytná.

Z pohádky do pohádky - Letní příměstský tábor - 2024 - přihlašování

Neformálko pro Vaše děti pro velký zájem o příměstské tábory připravilo další zážítkový příměstský tábor s lektorkami Káťou a Sophi.

Technické služby Dolnobřežanska hledají pracovníka na pozici řidič C

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. se sídlem ve Vestci hledají do divize Vodovody a kanalizace. pracovníka na pozici řidič C

Pracovní náplň:

 • řízení a obsluha sacího bagru a speciálu na proplachy řadů obcí mikroregionu Dolnobřežansko.
 • Odvoz, čištění odpadních jímek
 • Čištění odpadních řadů, přečerpávacích stanic

Požadujeme: řidičské oprávnění C, profesní průkaz, samostatnost, zodpovědné jednání.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, pracovní doba 40h/týdně, 5týdnů dovolené, placené přesčasy, příspěvek na stravu, mobilní telefon. Kompletní zaškolení.

Kontakt: technickesluzbyattsdb [dot] cz, tel:. 734 755 512, www.tsdb.cz

Lesní království - Letní příměstský tábor - 2024 - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

Neformálko pro Vás a Vaše děti připravilo zážítkový příměstský tábor se spolufinancování ze zdrojů Evropské unie. 

Pohřešovaná dívka

CRISTINA  VIVIANA   FÍŠANOVÁ

Věk: 12 let, zdánlivé stáří 15-16let, výška 178 cm.

Na základě informací přímo  od krimální policie si dovolujeme požádat všechny občany o pomoc s hledáním této dívky, která odešla ze svého domova na MČ Praha-Libuš a dosud se nevrátila.  Jedná se o bezproblémové děvče. Její školní výsledky jsou výborné, oblíbená v kolektivu dětí, sportovkyně se  zájmem o  tanec. Před jejím zmizením nebyly žádné známky, že by chtěla odejít z domu.

Prosíme i jménem zoufalých rodičů o pomoc s jejím hledáním. 

V případě výskytu pohřešované volejte IHNED linku 158.

                                       

Semafory v Psárech

Dnes byla zahájena oprava šachet u kruhového objezdu. Oprava potrvá dva až tři dny, bude hodně komplikovaná. Poprosíme o zvýšenou opatrnost. Doprava bude řízena semafory. Omlouváme se za komplikace.

Kácení stromů na návsi v Dolních Jirčanech v pátek 22.3.2024

V pátek 22.3.2024 proběhne kácení dvou stromů na návsi v Dolních Jirčanech. Na základě dendrologického posouzení bylo konstatováno, že dva stromy jasan ztepilý a ořešák královský jsou ve stavu, kdy je nutné přikročit k jejich pokácení. Z hlediska bezpečnosti představují výrazné riziko, jelikož jejich stav je výrazně narušen působeních dřevokazných hub, mají zhoršenou statiku a stabilitu a hrozí jejich zhroucení.

Zkoušky znalosti hub

Kr. hygienická stanice vyhlašuje termíny zkoušek ze znalosti hub. Pozvánka v příloze. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO Letní příměstské tábory - 2024 - přihlašování

Neformálko pro Vás a Vaše děti připravilo zážítkové příměstské tábory se spolufinancování ze zdrojů Evropské unie. 

Čištění komunikací na Štědříku ve čtvrtek 21.3.2024

Ve čtvrtek 21.3.2024 v dopoledních hodinách (7 - 12 hodin)  bude probíhat čištění komunikací na sídlišti Štědřík. Ulice a plochy určené k čištění budou označeny. Žádáme řidiče a majitele aut, aby na uvedenou dobu přeparkovali svá vozidla.

Děkujeme.

Uzavírka komunikace na Libeř II/1051

Ve dnech 8. 4. až 8. 5. bude komunikace mezi Obcí Psáry a Obcí Libeř II/1051 uzavřena. 

Svoz bioodpadu v roce 2024

Od středy13. 3. 2024 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

Známka a oboustranně podepsaná smlouva bude k vyzvednutí na obecní úřadě. Známku nelze poslat poštou.

od 1.4. 2024 změna dne svozu odpadu v Dolních jirčanech

Od 1. 4. 2024 dochází k již dříve avizované změně svozové firmy. Nově bude komunální odpad svážet firma FCC a s tím souvisí změna svozového dne pro Dolní Jirčany, kterým bude nově STŘEDA. V Psárech zůstává svozovým dnem úterý. první svoz tak bude uskutečněn ve středu 3. 4. 2024

Děkujeme za pochopení

Přerušení dodávky vody ve čtvrtek 7.3.2024 - ul. Slepá

Ve čtvrtek 7.3.2024 bude z důvodů havárie v obci Psáry, ulici Slepá přerušena dodávka vody od 8.00 do 12.00 hod. Náhradní zásobování cisternou bude zajištěno v ulici Slepá.

 

Typ: 
Přerušení dodávek vody

Omezení parkování u ZŠ Amos 6. - 7. 3. 2024

Upozorňujeme na omezení parkování na parkovišti u Základní školy Amos v Dolních Jirčanech na pozemku par.č. 75/98  v kú Dolní Jirčany ve dnech 6. a 7.3.2024. 

Z důvodu návštěvy prezidenta republiky v základní škole nebude možné v době od středy 6.3. 2024 od 18 hod do čtvrtka 7.3.2024 do 12 hod. užívat parkoviště školy k stání a parkování vozidel. 

Pro potřebu dovozu či odvozu dětí na/z vyučování je povolen vjezd na parkoviště a zastavení vozidla na nezbytně nutnou dobu potřebnou k vystoupení či nastoupení. 

Parkoviště bude pro tyto účely vybaveno dočasným dopravním značením viz. příloha

Prosím, respektujte toto opatření a děkujeme za spolupráci

 

 

Uzavření úřad 6. 3. - odstávka elektřiny

Informujeme Vás, že ve středu v dopoledních hodinách bude obecní úřad uzavřen - plánovaná odstávka elektřiny

Přerušení dodávky vody - Dolní Jirčany, dne 5.3.2024 mezi 8-14 h

Z důvodu údržby vodohospodářsé sítě bude přerušena dodávky vody v části obce Dolní Jirčany:
Lokalita Vysoká a blízké okolí - ulice Hlavní, U Rybníčku, Nad Hřištěm, Nad Obcí, K Hlásovu, Zelená, K Ořechovce, Sportovců, Krátká, Horní, Duhová,  Houbová, Mezilesí, Strmá. 

Bude zajištěna cisterna v ul. Vysoká (u vodojemu) a Horní (u hřiště). Více info v přiloženém dokumentu.

Typ: 
Přerušení dodávek vody

Uzavření úřadu v pátek 23. 2. 2024

Informujeme Vás, že v pátek 23. 2. 2024 bude obecní úřad uzavřen z technických důvodů. 

Přerušení dodávky elektřiny 6. 3. 2024

Dne 6. 3. 2024 dojde  přerušení dodávky elektřiny v ulicích: 

K Junčáku: č. p. 126, 127
Pražská: č. p. 137, 144, 186
Slepá: č. p. 129, 130, 131, 132, 378
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 573/3

 

 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Upozornění

Vážení spoluobčané,
byli jsme informování o incidentu, který se odehrál tento týden v odpoledních hodinách nedaleko návsi v Dolních Jirčanech.

Neznámý mladík se pokoušel zastavit a obtěžovat dvě mladší dívky při cestě domů ze školy.  Rodiče vše následně předali Policii České republiky, která případ prošetřuje. Městská policie Jesenice zajišťuje zvýšený dohled nad celou oblastí.

Rádi bychom vás požádali o zvýšenou pozornost, větší všímavost a o poskytnutí případných informací. Kontaktovat můžete přímo Policii ČR na tlf.č.158.

Děkujeme

Obec Dobřejovice nabízí volné pracovní místo na pozici Pracovník údržby obce

Obec Dobřejovice nabízí volné pracovní místo na pozici „Pracovník údržby obce“. Pracovní náplň - Péče o veřejnou zeleň, údržba fotbalových hřišť, údržba chodníků a veřejných ploch, práce s mechanizací, včetně údržby strojů, péče o mobiliář (instalace, opravy, nátěry), drobné opravy a údržba budov v majetku obce

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: uradatdobrejovice [dot] cz, doručte osobně či poštou na OÚ, nebo vhoďte do schránky OÚ. Pro další informace kontaktujte starostu Martina Sklenáře na telefonu 725 021 828.

ČSÚ - Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad bude v termínu od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů provádět každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Jedná se o domácnosti vybrané na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. 

Novela zákona o dani z nemovitých věcí

9. 12. 2023Tisková zpráva

Tomáš WeissGenerální finanční ředitelství

Vládní konsolidační balíček přinese od 1. ledna 2024 v oblasti daně z nemovitých věcí zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek, ale také řadu dalších změn. Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnohé změny provede finanční správa sama, zhruba 100 tisícům poplatníkům ale nově vznikne povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání. (viz. informační leták)

Provoz telefonních linek: celý leden; pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00; pátek 8:00 – 14:00.

Prodloužené úřední hodiny: od 22. ledna do 2. února; pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00; 
pátek 8:00 – 14:00; všechna územní pracoviště 

Telefonních linka FÚ Praha - západ: 261 373 370

Bližší informace najdete na  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/koho-se-v-lednu-dotknou-zmeny-u-dnv

vánoční stromky

Vánoční stromky prosím ukládejte do hnízd k nádobám na tříděný odpad nebo do kontejnerů na bioodpad u hřbitova v Psárech a u Sběrného dvora.

Infolinka - daň z nemovitých věcí

Finanční úřad zprovoznil infolinku k dani z nemovitých věcí na rok 2024.
V případě dotazů volejte 261 373 370.

PF 2024

Všechno nejlepší do nového roku
přeje vedení obce a zaměstnanci obecního úřadu.