Komunikace v ul. Dlážděná

V pondělí 6. 5. 2024 bude prováděna finální pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu a z tohoto důvodu bude o víkendu 4. a 5 .5. proveden spojovací postřik. Komunikace bude v těchto dnech pro veškerý provoz uzavřena. V případě porušení zákazu vjezdu může dojít k znečištění jak vozidla, tak komunikace a k znehodnocení spojovacího postřiku.

V úterý 7. 5. 2024 bude provedeno osazení nového žlabu pro svod  dešťové vody u křižovatky s ul. Na Vápence . Cca 7 – 10 dní nebude možné žlab přejíždět, do ul. Dlážděná bude možné vjet ul. Pod Skalou. Prosím, respektujte toto opatření, jinak může dojít k rozlámání žlabu.