PRO OBČANY ČLENSKÝCH STÁTŮ EU, KTEŘÍ CHTĚJÍ VOLIT V PSÁRECH BUDE ÚŘAD V NEDĚLI 28. 4. 2024 od 8 - 16 h OTEVŘEN

Občané členských států EU mohou být zaneseni do seznamu voličů na základě jejich žádosti. Žádost lze podat nejpozději v neděli 28. dubna od 8 - 16h, kdy bude obecní úřad za tímto účelem otevřen. Žádost održíte na místě nebo ji též naleznete zde: https://psary.cz/aktuality/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024
Podmínkou pro zapsání do seznamu voličů v obci Psáry, je trvalý či přechodný pobyt nejméně od 24. 4. 2024 v obci Psáry. Je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti.