Aktuality

Zákaz pálení

Upozorňujeme na výstahu ČHMÚ: 

Dobrý den,

v návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000299 vstupuje dnem 24.8. 2023 v 10:37 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do dne 25.8. 2023  24:00 hod. zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.

Děkujeme za pochopení.

KOPIS HZS STC

 

 

EDIT: kocourek je již u majitele - NAŠEL SE ČERNÝ KOCOUREK - HLEDÁ SE MAJITEL!

Dnes 18. 8. 2023 se našel černý kocourek na ulici Pražská u silnice naproti květinářství.
Srazilo ho auto, nyní je v péči lékařů v  MyVet Jesenice, má zlomenou pánev, jinak je v pořádku.
Nalezla ho paní Jana Pavlasová, tel. 777 29 72 76 – podá bližší informace.
Prosíme sdílejte.

Našla se koloběžka

Našla se koloběžka s nafukovacími koly. Byla nalezena u Záhořanského potoka směrem k Sídlišti Štědřík. Majitel si ji může vyzvednou na Obecnim úřadě.

Výkopové práce v ulici K Ořechovce

Od 11.9.2023 do 11.10.2023 budou probíhat výkopové práce v ulici K Ořechovce před domem č.p. 247. Dojde k dočasnému zneplatnění DZ B2 - zákaz vjezdu všech vozidel na křižovatce ulic K Ořechovce a K Hlásovu. Místo prací bude tedy možné objet se zvýšenou opatrností po místních komunikacích.

Semafor u Rubínu na křižovatce ulice Psárské a Na Stráni

Na křižovatce ulic Psárská a Na stráni budou práce probíhat ještě cca 3 týdny. Vzhledem k tomu, že zde občas dochází ke kolizním situacím mezi řidiči jedoucími směrem od návsi v Psárech a řidiči, kteří by rádi odbočili směrem od Dolních Jirčan do ulice Na Stráni, bychom rádi připomněli existenci zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu). Samozřejmě je možné do ulice Na Stráni přidat další semafor, ale tím se doba čekání pro řidiče jedoucí po Psárské ulici zbytečně protáhne. Jednodušší variantou je pro řidiče jedoucí od návsi v Psárech zastavit ve vzdálenosti 5 m od křižovatky s ulicí Na Stráni. Díky tomu řidiči jedoucí do oblasti Baba od Dolních Jirčan nebudou muset jet až na kruhový objezd na návsi v Psárech a prodlužovat frontu řidičů čekajících na semaforu, až jim padne červená. 

viz. §27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 29. 8. 2023

Dne 29. 8. 2023 bude přerušena dodávka elektřiny v čáti obce Dolní Jirčany a to:

V Třešňovce: č. p. 161-170, 470 
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 90/9

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

budování nového vjezdu

Od 2.8.2023 od 8:00 hod. do 13. 8 2023 do 18:00 hod. bude na příjezdové cestě před chatou č. ev. 311 (osada Ořechovka) přistaven kontejner na odvoz zeminy a suti v souvislosti s probíhající stavbou vjezdové brány na pozemek. 

Ve středu 2. 8. bude zavřená knihovna

Ve středu 2. 8. bude z důvodu dovolené zavřená knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopeni

Vyjádření SSÚ Jesenice k uzavírce v Horních Jirčanech

Problematika uzavírky místních komunikací v Horních Jirčanech z městského úřadu v Jesenici:

Na základě informace od vedoucí odboru správy majetku a investic Vám sděluji k vašemu požadavku umožnění průjezdu, že stavba je k dnešnímu dni již v takové fázi, že nelze povolit průjezd pro běžný dopravní provoz, byť se sebevětší opatrností. Na uzavřených komunikacích je již staveniště.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 15. 8. 2023

Dne 15. 8. 2023 bude přerušena dodávka elektřiny v čáti obce Psáry a to:

Na Kopečku: č. p. 14, 45, 79, 80, 83, 146, 150
Na Vápence: č. p. 164

Slunečná: č. p. 48, 84, 85, 120

Viz přiložené oznámení ČEZ Distribcue a.s. 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Obec Psáry hledá účetní

Obec Psáry hledá zaměstnance na pozici účetní. Nástup dle dohody. Přihlášku je možné odevzdat do
7. 8. 2023. Bližší informace v inzerátu. 

Dopravní omezení Vysoká

Od 24.7.2023 b8:00 hod. do 31.7.2023 18:00 hod. bude ulice Hlavní mezi křižovatkami s ulicemi Vysoká a Na Vysoké zcela neprůjezdná. Důvodem jsou výkopové práce za účelem pokládky vodovodního potrubí vedoucího do vodojemu. Místo je možné objet pouze po nezpevněných cestách.

Odpovědná osoba: Jaroslav Řezníček tel. 777800582

dopravní omezení Kolmá

Dne 18.7.2023 od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude ulice Kolmá neprůjezdná. Místo je možné objet po místních komunikacích.

 

Dopravní omezení II/105 Pražská, Psárská

Od 7.8.2023 8:00 hod. do 10.9.2023 18:00 hod. bude v obci Psáry částečně omezený provoz na komunikaci  II/105 od křižovatky ulic Pražská, Slepá a Psárská, Pod Vápenkou (před č.p. 124). Důvodem je revize těsnosti vodovodního řadu. Délka jednotlivých pracovních úseků bude max. 20 m a šířka bude 3 m. Doprava v pracovních úsecích bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Pohybujte se zde se zvýšenou opatrností. Za případné dopravní komplikace se předem omlouváme.

Odpovědná osoba: JaroslavŘezníček tel. 777 800 582

Dopravní omezení Pod Vápenkou

Od 31.7.2023 8:00 hod. do 29.8.2023 18:00 hod. budou na silničním pomocném pozemku probíhat výkopové práce za účelem napojení optického rozvaděče. Práce budou probíhat protlakem, podvrtem a nejsou vyloučené překopy některých vjezdů. Provoz na komunikaci bude probíhat bez omezení pro motorová vozidla. V nezbytných případech může dojít k částečnému omezení pohybu chodců po chdnících. 

Odpovědná osoba: Miloš Pysk, tel. 731225479

 

Ulice U sv. Jána bude částečně uzavřena

Od 17.7.2023 8:00 hod. do 30.7.2023 18:00 hod. bude ulice U sv. Jána průjezdná se zvýšenou opatrností jen jedním jízdním pruhem. 

Odpovědná osoba: Eva Rademacherová tel. 604344961

Zákaz pálení

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod.v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě se pálení do odvolání zakazuje a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.

Zavřená knihovna

Tento týden, tedy 4. - 6. 7. bude zavřená obecní knihovna v ZŠ Amos. Po dobu letních prázdnin bude rovněž uzavřeno každé ponděli. Děkujeme za pochopení.

Aktuální otevíraci doba je vždy uvedena na https://psary.cz/stranka/knihovna

uzavírka komunikace Hlavní

V termínu od 24.7.2023 do 28.7.2023 bude probíhat v ulici Hlavní od křižovatky s ulicí Ke Kukaláku až po křižovatku s ulicí Spojovací  a K Junčáku asfaltování povrchu komunikace. Úsek bude neprůjezdný.

Zodpovědná osoba je pan Marek Drahokoupil tel. 737 287 445.

 

Milostivé léto 2023

Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která se tentokrát týká dluhů zejména na daních a sociálním pojištění. Dobrovolně se však mohou zapojit také obce nebo kraje. Kompletní info na https://www.zakonyprolidi.cz/blog/danove-milostive-leto-2023.htm nebo https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

ulice Ve Stráži nebude průjezdná

Od 26.6.2023 8:00 hod. do 4.7.2023 18:00 hod. bude ulice Ve Stráži před domem č.p. 184 neprůjezdná. Důvodem je parkování montážního vozidla.

Dopravní omezení v Horních Jirčanech od 22. 6. 2023 do 30. 9. 2023 (22.6.2023)

Od 22. 6. 2023 do 30. 9. 2023 bude úplně uzavřena část komunikace Budějovická (souběžná se silnicí č. 603/II), místní komunikace Houbová a K Chatám. Důvodem úplné uzavírky je provádění stavby domu s pečovatelskými byty a mateřské školy v Horních Jirčanech.

uzavření Sběrného dvora

Ve středu 5.7.2023 bude Sběrný dvůr z důvodu státního státku uzavřen.

Zápis do dětských skupin 2023/2024

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v obci, jejichž rodiče splňují podmínky státnho příspěvku - jsou aktivní na trhu práce, hledají zaměstnání nebo se na zaměstnání v rámci vzdělávání připravují. Všechny děti v dětské skupině musí být ze zákona řádně očkovány.

Zápis na příští školní rok probíhá výhradně elektronicky v období od 15.6. do 15.7.2023. Stačí vyplnit formulář na https://forms.gle/j8r2HGtvV3Vh84DU8

Dnes obecní knihovna jen do 14.00

Dnes, 12. 06. 2023, bude obecní knihovna otevřena jen do 14.00. Děkujeme za pochopení

kruhový objezd u ZŠ AMOS

Dne 9.6.2023 v dopoledních hodinách bude na kruhovém objezdu u ZŠ AMOS probíhat odstraňování napadených skalníků. Věnujte jízdě zvýšenou pozornost.Projíždějte opatrně.

S pozdravem

ulice Slunečná bude příští týden neprůjezdná

V příštím týdnu bude ulice Slunečná neprůjezdná z důvodu stavebních prací na nemovitosti čp.150, 252 44 Psáry.

Veřejné projednání návrhu územní plánu obce Psáry

Nové veřejné projednání návrhu územního plánu obce Psáry se bude konat v úterý 5. 9. 2023 od 18 hod. v prostorách obecního úřadu Psáry. Návrh územního plánu je uveřejněn na www.cernosice.cz. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

Zavřená obecní knihovna

V úterý 6. 6. 2023  ve čtvrtek 8. 6. 2023 bude z důvodu dovolených uzavřena obecní knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení.

Schůzka se sociálními pracovníky - změna termínu

Změna termínu!!! Schůzka se sociálními pracovníky z Jesenice, která se měla konat 15. 6. se přesouvá na úterý 13. 6. 2023 od 13:30 do 15:30 hod. opět na obecním úřadě. 

Zahájení výstavby "Připojení Obce Psáry na Posázavský vodovod-2.etapa"

Infomujeme Vás o zahájení stavby "Připojení Obce Psáry na Posázavský vodovod-2.etapa". V rámci stavby proběhne výstavba další části vodovodního přivaděče a nového vodojemu. Trasa povede od čerpací stanice na Štědříku, kolem rybníku Kukaláku do vodojemu Vysoká. Předpokládaná doba výstavby 12 měsíců. Omlouváme se za případné komplikace v době výstavby. Za stavbu odpovídá stavbyvedoucí Řezníček (Zepris s.r.o.) tlf. 777 800 582

Druhé kolo přihlašování SPUŠTĚNO - Letní příměstské tábory - 2023

Přihlašování na druhé kolo příměstských táborů bude spuštěno 4.6. 2023 v 10:00!

Přihlašování na příměstské tábory probíhá elektronicky - na základě vyplněného on-line formuláře bude dítěti rezervováno místo a Vy obdržíte potvrzovací email o rezervaci. Následně rozešleme všem zájmcům email, zda se zvolený termín naplnil a bude se realizovat. Zároveň s touto informací o potvrzení konání tábora obdržíte i osobní dotazník, provozní podmínky a platební údaje.

uzavírka ulice Hlavní

Dne 22.5.2023 bude ulice Hlavní před domem č.p. 1239 ( poblíž křižovatky s ulicí Houbovou) od 14:00 hod. do 18:00 hod. neprůjezdná.

S pozdravem

Porucha kabelového vedení

Od 9.5.2023 do odvolání nebude svítit veřejné osvětlení na ulici Pražská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Nad Školkou a K Junčáku, včetně chodníku pro pěší na sídliště Štědřík. Důvodem je kabelová porucha, na jejímž odstranění se intenzivně pracuje.

S pozdravem 

Stavební práce Ve Stráži

Od 9.5.2023 7:30 hod. do 15.5.2023 24:00 hod. bude ulice Ve Stráži mezi nemovitostmi č.p. 351 a 352 zcela neprůjezdná z důvodu výkopových prací. Místo je možné objet po místních komunikacích. Odpovědná osoba je Ing. Peter Piater tel. 608941548.

Obec Psáry hledá účetní

Obec Psáry přijme pracovníka na pozici ÚČETNÍ. 

Burza kroužků v ZŠ Amos

Základní škola Amos pořádá ve středu 17. 5. 2023 od 16-18 hod. burzu kroužků. 

Zítra zavřená knihovna

Zítra, t.j. 27. 4. bude z důvodu dovolené uzavřena obecní knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení.

Uzavření obecní knihovny - celý týden 17. 4. až 21. 4.

Z důvodu dovolené a nemoci bude v týdnu týden od 17. 4. do 21. 4.zavřena obecní knihovna ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení

Hasičské cvičení

Ve dnech 15., 22. a 29. dubna proběhne cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů okolních obcí ve Psárech, v areálů bývalého vrakoviště. Cvičení probíhá v režii HZS Jílové. Během cvičení se bude vyvíjet diskotékový kouř a budou zde zaparkovaná hasičská vozidla, vše se však děje řízeně a není třeba mít obavy. Děkujeme za pochopení. 

MŠ Štědřík přijme učitelku

Mateřská škola Štědřík přijme učitelku na hlavní pracovní poměr.

Požadujeme splnění kvalifikačních požadavků, spolehlivost, kreativní myšlení, umění pracovat v týmu a příjemné vystupování.Nabízíme krásné prostředí, možnost dále se vzdělávat, dobrý kolektiv, dopravní dostupnost a  od září možnost služebního bytu.

Pro více informací kontaktujte ředitelku MŠ Štědřík, paní Silvii Seglovou, na e-mailu reditelkaatmsstedrik [dot] cz

Úprava zahrady u č. p. 13 - Klub Třináctka

Dne 11.4.2023 začna úprava zahrady u objektu č. p. 13 ulice Hlavní v Dolních Jirčanech - Klub Třináctka. Práce budou probíhat po celé zahradě, přístup na zahradu bude proto omezen. Příchodu do domu nebo do Klubu třináctka, který bude po celou dobu prací zachován, věnujte zvýšenou pozornost. Práce by měli být ukončeny do 22.5.2023. 

Děkujeme za pochopení 

Ulice V Třešňovce dokončena

V pátek 31. března byla dokončena rekonstrukce povrchu v ulici K Třešňovce. Oprava stála 7.230.000,-Kč a můžeme s radostí říct, že stavební společnost MIZERA-STAVBY a.s., která u nás vůbec poprvé uspěla ve veřejné zakázce, zvládla zakázku nad očekávání dobře. Tak ať slouží :-).

Neprůjezdná část ulice Ke Kukaláku

Upozorňujeme, že dne 28.3.2023 od 9:00 do 14:00 hod., bude z důvodu přeložky kabelu veřejného osvětlení, neprůjezdná ulice Ke Kukaláku v úseku od ulice Javorová k rybníku Kukalák. Děkujeme za pochopení 

Zavřená knihovna i ve středu

I ve středu 22. 3. 2023, bude z důvodu nemocu zavřená obecní knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení.

Letní příměstské tábory - 2023

Přihlašování na příměstské tábory bude spuštěno 19.3. 2023 v 10:00!

Přihlašování na příměstské tábory probíhá elektronicky - na základě vyplněného on-line formuláře bude dítěti rezervováno místo a Vy obdržíte potvrzovací email o rezervaci. V pátek 5.května rozešleme všem zájmcům email, zda se zvolený termín naplnil a bude se realizovat. Zároveň s touto informací o potvrzení konání tábora obdržíte i osobní dotazník, provozní podmínky a platební údaje.

Zavření obecní knihovny v příštím týdnu

V pondělí 13. 3. 2023 a ve středu 15. 3. 2023 bude uzavřena obecní knihovna. Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 3. 2023 od 8:00 do 14:00

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Jesenice (okres Praha-západ), část obce Horní Jirčany - tyto lokality jsou uvedeny pouze v příloze.

Psáry (okres Praha-západ), část obce Dolní Jirčany:

č. ev. 290, 293, 296

Lipová: č. p. 659, 680, 892

Na Skalce: č. p. 278-295

Pod Skalkou: č. p. 230, 231, 233, 236, 237, 238, 262, 324, 330

Roklinka: č. p. 514, 519, 573-581, 583, 584, 601, 602, 712, 713

parcelní č. 309/3, 322/2, 465/70

Mapu s odstávkou naleznete v přiloženém souboru.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29. 3. 2023 od 8:00 do 14:00

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Jesenice (okres Praha-západ) - část obce Horní Jirčany

Budějovická: č. p. 1410

Houbová: č. p. 9, 226, 1129

Na Vysoké: č. p. 433, 553, 556, 605, 715, 775, 944, 1009, 1033

kat. území Horní Jirčany: parcelní č. 155/12, 155/16, 164/15, 165/10

 

Psáry (okres Praha-západ) - část obce Dolní Jirčany

č. ev. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 51, 59, 75, 77-83, 85, 95-104, 107, 109-113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 133, 136, 138, 141-147, 149-169, 171-187, 189-195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 209-214, 217, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 232, 235, 236, 238, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 268, 269, 270, 272, 280, 305, 321, 325

Cihlářská: č. p. 125

Hlavní: č. p. 106, 109, 371, 407, 516, 676, 677, 817, 819, 820

Horní: č. p. 36, 65, 229

Houbová: č. p. 408, 409, 543, 675

K Hlásovu: č. p. 368, 369, 370, 424, 455

K Ořechovce: č. p. 336, 337

Ke Kukaláku: č. p. 620, 696, 920

Kolmá: č. p. 888

Na Vysoké: č. p. 108, 306, 329, 420, 615, 714

Nad Hřištěm: č. p. 359

Pod Lesíkem: č. p. 377

Pod Skalkou: č. p. 237

Pod Vysokou: č. p. 248, 367, 373, 375, 412, 413, 421, 687, 878

Pražská: č. p. 1, 2

Roklinka: č. p. 227

Sídl. Štědřík: č. p. 148

Slepá: č. p. 130

Spojovací: č. p. 10

parcelní č. 144/1, 144/5, 147/10, 151/14, 159/13, 352/10, 352/32, 635/1, 635/4, 635/7, 635/8, 635/12, 635/15, 635/21, 635/43
 

část obce Psáry: č. ev. 230, 234

 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Úklid komunikací

V pondělí 13.3.2023 bude zahájen úklid obce. Začínáme zametat směrem od ulice Na Lukách a u ZŠ Amos v Dolních Jirčanech, sídliště Štědřík zametáme ve středu 15.3.2023 a dále postupujeme do Psár. Neparkujte prosím na komunikacích.

S pozdravem