Zápis do dětských skupin 2023/2024

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v obci, jejichž rodiče splňují podmínky státnho příspěvku - jsou aktivní na trhu práce, hledají zaměstnání nebo se na zaměstnání v rámci vzdělávání připravují. Všechny děti v dětské skupině musí být ze zákona řádně očkovány.

Zápis na příští školní rok probíhá výhradně elektronicky v období od 15.6. do 15.7.2023. Stačí vyplnit formulář na https://forms.gle/j8r2HGtvV3Vh84DU8

Základním účelem provozování dětských skupin je pravidelná péče o děti rodičů, kteří jsou aktivní na trhu práce nebo usilují o uplatnění na trhu práce, a to s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Lektorky se zaměřují na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Služba je poskytována v pracovní dny v době 8:00 – 16:00 hod. Dítě může navštěvovat dětskou celodenně nebo ve zkrácené denní době, a to v plném programu 5 dní v týdnu nebo na sdíleném místě. Stravu pro děti odebíráme z MŠ Štědřík.

Hlavní náplní poskytované služby péče o dítě je především:

  • kvalitní péče o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
  • výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
  • speciální cvičení koordinace pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru, jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti a fyzické obratnosti, ale při zachování zábavné formy,
  • podpora talentu a tvořivosti dětí.

DS Klubíčko - určena pro děti ve věku 2-3 roky, celková denní kapacita je 12 míst, školkovné 3500,- Kč plná docházka / 2000,- Kč sdílené místo, provozovatel Rodinné centrum Dolní jirčany, provozovna Hlavní 12, Dolní Jirčan; info na klubickoatrcdomecek [dot] cz; tel. 724 736 653

DS Michael - určena pro děti ve věku 2-3 roky, celková denní kapacita je 12 míst, školkovné 3500,- Kč plná docházka / 2000,- Kč sdílené místo, provozovatel Institut pro rodinu a mezilidské vztahy, z.ú., provozovna Hlavní 12, Dolní Jirčany, info na michaelatkucerovic [dot] cz; tel 775 294 000

DS Rafík - určena pro nejmenší od 1,5 roku, celková denní kapacity 4 děti, provozovatel Rodinné centrum Dolní Jirčany, provozovna Spojovací 600, Dolní Jirčany, info na klubickoatrcdomecek [dot] cz; tel. 724 736 653

DS Rafík - určena pro nejmenší od 1,5 roku, celková denní kapacity 4 děti, provozovatel Rodinné centrum Dolní Jirčany, provozovna Spojovací 600, Dolní Jirčany, info na klubickoatrcdomecek [dot] cz; tel. 724 736 653

Školkovné DS Rafík:

1 den v týdnu - 1000 Kč
2 dny v týdnu - 1800 Kč
3 dny v týdnu - 2600 Kč
4 dny v týdnu - 3300 Kč
5 dnů v týdnu - 4000 Kč

ŠKOLKOVNÉ V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH je daňovou slevou, proto snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu až o 17.300 Kč za rok 2023 - zaplacené školkovné v této výši vám tedy při ročním zúčtování daní bude vráceno.

Uvedené ceny se vztahují na děti, které do 31.8. 2023 nedovrší tří let. U starších dětí je cena 10.000 Kč za měsíc, neboť na tyto děti se vztahuje nižší dotace ze státního rozpočtu.