Dopravní omezení Pod Vápenkou

Od 31.7.2023 8:00 hod. do 29.8.2023 18:00 hod. budou na silničním pomocném pozemku probíhat výkopové práce za účelem napojení optického rozvaděče. Práce budou probíhat protlakem, podvrtem a nejsou vyloučené překopy některých vjezdů. Provoz na komunikaci bude probíhat bez omezení pro motorová vozidla. V nezbytných případech může dojít k částečnému omezení pohybu chodců po chdnících. 

Odpovědná osoba: Miloš Pysk, tel. 731225479

 

Přiložené soubory: