Veřejné projednání návrhu územní plánu obce Psáry

Nové veřejné projednání návrhu územního plánu obce Psáry se bude konat v úterý 5. 9. 2023 od 18 hod. v prostorách obecního úřadu Psáry. Návrh územního plánu je uveřejněn na www.cernosice.cz. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

V případě nejasností můžete pro výklad kontaktovat obecní úřad nebo přímo Ing. arch. Barboru Jobovou na adrese barbora [dot] jobovaatmestocernosice [dot] cz

Přiložené soubory: