Kácení stromů na návsi v Dolních Jirčanech v pátek 22.3.2024

V pátek 22.3.2024 proběhne kácení dvou stromů na návsi v Dolních Jirčanech. Na základě dendrologického posouzení bylo konstatováno, že dva stromy jasan ztepilý a ořešák královský jsou ve stavu, kdy je nutné přikročit k jejich pokácení. Z hlediska bezpečnosti představují výrazné riziko, jelikož jejich stav je výrazně narušen působeních dřevokazných hub, mají zhoršenou statiku a stabilitu a hrozí jejich zhroucení.