Parkovací místa v ul. K Junčáku - Štědřík

Od čtvrtka 9.5.2024 prosím neparkujte v úseku komunikace K Junčáku podél čp. 150 (bude označeno dopravním značením) a to z důvodu zahájení stavebních prací na podélných parkovacích stáních v ul. K Junčáku.