5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020

Termín: 
9. Prosinec 2020
Druh zastupitelstva: 
Řádné

5. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 9. 12. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu. Při zasedání budou dodržována vydaná opatření.

Program zastupitelstva
Zasedání: 5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Č.b. Nadpis Stručný popisikona řazení Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
4 4. Změna ve výkonu funkce starosty na neuvolněného
5 5. 5. rozpočtové opatření na rok 2020
6 6. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2020 a také v průběhu roku 2021 v příp. přijetí účelové dotace
7 7. Rozpočet obce na rok 2021
8 8. Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
10 10. Kupní smlouva na pozemky p. č. 1079/8 a 1079/10-1079/13 k. ú. Psáry
11 11. Kupní smlouva na pozemku p. č. st. 689 k. ú. Dolní Jirčany
12 12. Patronátní prohlášení TSDB - kontokorent
13 13. Aulistav s.r.o. - vypořádání
14 14. Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2020
15 15. Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce
18 18. Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2021
16 16. Stanovení cen vodného stočného na rok 2021
17 17. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2021
19 Veřejnoprávní smlouvy s Městem Jesenice
9 9. Zřízení organizačních složek obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zpráva o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru