9. Zřízení organizačních složek obce

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: