4. Změna ve výkonu funkce starosty na neuvolněného

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: