14. Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2020

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
14
Důvodová zpráva: