16. Stanovení cen vodného stočného na rok 2021

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
16
Důvodová zpráva: