15. Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
15
Důvodová zpráva: