3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020

Termín: 
17. Červen 2020
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, 

ve středu 17. 6. se koná 3. zasedání zastupitelstva obce v zasedací místnosti obecního úřadu. Při zasedání budou dodržována vydaná opatření. Veřejnost může vznášet dotazy přímo na zasedání. Nebude-li možná osobní účast veřejnosti z kapacitních důvodů, lze dotazy  sdělit telefonicky na tel.  602 754 837 v průběhu zasedání. 

Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 Zpráva o činnosti obce
3 Zpráva o činnosti finančního výboru

Zpráva a protokoly finančního výboru 

4 Výsledky hospodaření obce Psáry za rok 2019

Výsledky hospodaření obce Psáry za rok 2019

5 3. rozpočtové opatření na rok 2020
6 Souhlas se zařazením obce do MAS Dolnobřežansko 2021-2027
7 Výsledky hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2019
8 Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry a SINEA s.r.o. na převod pozemku p. č. 343/6 k. ú. Dolní Jirčany a inženýrských sítí
9 Směnná smlouva na pozemky p. č. st. 18/1 díl „b“ a p. č. 736 díl „a“ za p. č. 645/21 vše k. ú. Dolní Jirčany
10 Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p. č. 621/51 k. ú. Dolní Jirčany
11 Řešení agendy přestupků
12 Výkup pozemků - protipovodňová opatření