Řešení agendy přestupků

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: