Směnná smlouva na pozemky p. č. st. 18/1 díl „b“ a p. č. 736 díl „a“ za p. č. 645/21 vše k. ú. Dolní Jirčany