2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021

Termín: 
21. Duben 2021
Druh zastupitelstva: 
Řádné

2. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 21. 4. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu. Při zasedání budou dodržována vydaná opatření.

Program zastupitelstva
Zasedání: 2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zpráva o činnosti FV a zápisy zde

4 4. Výsledky hospodaření obce Psáry za rok 2020
5 5. 1. rozpočtové opatření na rok 2021
6 6. Smlouva o poskytnutí podpory č. 1200300172 se SFŽP na akci „PP_Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod-2. etapa“
7 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se Stč. krajem a Spol. pro II/105 Psáry, průtah (opakování)
8 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Čermák a Hrachovec a.s. na akci „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“
9 9. Dohoda mezi obcemi Psáry a Radějovice o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
10 10. Souhlas s převodem pozemku p. č. 465/535 k. ú. Dolní Jirčany
11 11. Revokace usnesení č. 29/3-2020
12 12. Názvy nových ulic v areálu proti obecnímu úřadu
13 13. Petice za odstranění havarijního stavu a dobudování infrastruktury ul. U Studny, Mezilesí a Duhová