3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
3
Stručný popis: 

Zpráva o činnosti FV a zápisy zde