8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Čermák a Hrachovec a.s. na akci „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: