6. Smlouva o poskytnutí podpory č. 1200300172 se SFŽP na akci „PP_Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod-2. etapa“

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: