11. Revokace usnesení č. 29/3-2020

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: