9. Dohoda mezi obcemi Psáry a Radějovice o zajištění povinné školní docházky v jiné obci

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: