6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016

Termín: 
14. Prosinec 2016
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na 6. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 14. 12. 2016 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy FV a KV

4 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
5 5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ivanou Málkovou (kupující) na prodej pozemku p. 129/72 o výměře 7 m² k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 8.400,- Kč
6 6. Předložení návrhů č. 91 a č. 92 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele
7 7. Nabídka bezúplatného převodu nemovitých věcí od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky 343/176 o výměře 224 m² k. ú. Dolní Jirčany a p. č. 610/18 o výměře 96 m² k. ú. Psáry
8 8. Dotace na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“
9 9. Dotace na akci „Dostavba cyklostezky v obci Psáry„
10 10. 8. rozpočtové opatření na rok 2016
11 11. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2016 a také v průběhu r. 2017 v příp. přijetí účelové dotace
12 12. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2016
13 13. Rozpočet obce Psáry na rok 2017
14 14. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017
15 15. Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2017