5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ivanou Málkovou (kupující) na prodej pozemku p. 129/72 o výměře 7 m² k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 8.400,- Kč

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: