4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: