11. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2016 a také v průběhu r. 2017 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
11